Menjador

La missió de la comissió de menjador és garantir que els infants i les famílies de l’escola que ho necessiten, puguin gaudir d’un servei de menjador de qualitat, i que doni resposta a les seves necessitats.

Per poder arribar al nostre objectiu, les persones que col·laborem en la comissió, fem seguiment del projecte pedagògic i de la part d'alimentació del servei, mitjançat reunions presencials i estan en contacte directe amb els coordinadors i responsables del servei i l’escola.

La comissió de menjador, també forma part de la Junta de menjador que és un òrgan consultiu i de coordinació on hi ha present la direcció del centre i els representants de l'empresa que gestiona el servei. Aquestes reunions serveixen per garantir que el treball que es realitza amb els infants a l’hora del migdia, va en la mateixa línia que el projecte de l’escola.

Actualment el servei el presta l'empresa Àmbit Escola

Objectius pel curs (Proposta de treball):
Seguiment del servei:

  • Seguiment de l’evolució del servei i adaptació de l’empresa que el presta.
  • Reunions de Junta de menjador trimestrals.
  • Atenció i recollida de les demandes de les famílies i l’escola.
  • Enquesta de satisfacció del servei.
Activitats:
  • Participació en activitats que s’organitzen dins el temps de menjador.
  • Organització de la visita per famílies a l’hort ecològic del Dídac a Mataró, on es cultiva part dels vegetals que es cuinen al menjador escolar.
Nou projecte:
  • Desenvolupament del projecte solidari pel reaprofitament d’excedents alimentaris del menjador escolar. Prova pilot.

Membres actuals: Laia Serra, Cristina Girbau i Carme Rodríguez

Menjador