Escola de famílies

Sovint la complexa tasca d’educar ens presenta reptes a l’hora de resoldre diferents situacions que acompanyen el desenvolupament dels nostres infants.

Des de l’Escola de Famílies us proposem un espai d'informació, formació i reflexió dirigit a les famílies, sobre aspectes relacionats amb l'educació dels nostres fills i filles.

L'objectiu de les xerrades per a pares i mares és abordar temes concrets com els límits, l’acompanyament i la gestió emocional, la disciplina positiva, la promoció i la prevenció de la salut.

Ens encarreguem de la tria, la programació i la gestió de diferents formacions al llarg del curs. Acostumem a fer una enquesta a l'inici del curs per a conèixer les vostres inquietuds i preferències i així orientar les xerrades a les vostres propostes.

Estem en contacte amb la direcció de l'escola i restem amb una actitud d'escolta activa per tal de plantejar formacions conjuntes o adreçades als alumnes.

Participem en reunions convocades per l'Ajuntament i FAMPAs Badalona.

Estem treballant per establir sinèrgies amb d'altres AMPAs i agents comunitaris del territori i oferir una major varietat de sessions formatives.

Objectius pel nou curs:

  • Consolidar l'autoformació
  • Establir un pla de formació de reanimació càrdiopulmonar bàsica

Membres actuals: Neus Armero, Agustí Guijarro (Agus), Marta Gámez i Thira Sànchez.

Escola de famílies